آدرس : تهران خیابان شهید مطهری خیابان کوه نور خیابان سوم پلاک 21 واحد 3
تلفن: 02188174765
فکس: 02188539072
ایمیل: info@atraseal.com

محاسبه گر وزن مواد
MATERIAL 
 
 

 

 

   

   

   

  
   SHEET

   
 

 

راهنمای استفاده :


1. نوع مواد مورد نظرتان را در قسمت Material انتخاب نمایید.
2. شکل ظاهری قطعه را در قسمت Cross Section انتخاب نمایید.
3. تعداد قطعه مورد نظر را در قسمت Quantity وارد نمایید و یا عدد 1 را به صورت پیش فرض انتخاب کنید.
4. ابعاد قطعه مورد نظر را براساس راهنمای نقشه که به صورت عکس در سمت راست آورده شده است وارد نمایید.
5. پس از انجام مراحل بالا با زدن کلید Enter و یا دکمه Calculate محاسبات وزن انجام خواهد شد.
6. برای شروع مجدد از دکمه Reset استفاده نمایید.
7. یکی از آپشن های محاسبه گردد ورود دستی عدد چگالی (Density) در قسمت مربوطه می باشد.