مقررات قانونی کنترل اداری و تاثیر آن بر کاهش عملیات استخراج نفت مضر برای محیط زیست در قوانین عراق و الجزایر(مطالعه تطبیقی)

مقررات قانونی کنترل اداری و تاثیر آن بر کاهش عملیات استخراج نفت مضر برای محیط زیست در قوانین عراق و الجزایر(مطالعه تطبیقی)
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1401
رشته: حقوق - حقوق
پدیدآور: نعمان ثجیل ناصر ناصر استاد راهنما: سیدعلی حسینی
دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق
چکیده آنچه بشر به آن پی برده است این است که محیط زیست با ابعاد و عناصر گوناگونش نعمتی است از جانب خداوند متعال، اگر همان گونه که خداوند برای ما آفریده بماند، چه در زمین، چه در هوا، چه در آب و چه در زیر خاک باشد. زمین و هر مشکل یا مشکلی در مورد محیطی که در آن زندگی می کنیم ما را نمی ترساند، محیط به همان شکلی که در آن ایجاد شده است باقی مانده است، اما آرزوها، امیدها و خواسته های بشریت در حد معینی متوقف نمی شود. و همچنین کشورهایی که انقلاب صنعتی در آن‌ها پروژه‌های توسعه اقتصادی برای کشورهای توسعه‌یافته و تمایل سایر کشورها به عقب‌نشینی با آنها یا رقابت با آنها انجام داد که باعث ایجاد تضاد و رقابت ناگوار نه بین کشورها، بلکه بین همه این کشورها شد. و محیط جهانی، این کشورها برای آلوده کردن محیط زیست برای اهداف صنعتی و فناوری در حالی که محیط اطراف خود را نادیده می گیرند، رقابت می کنند. امری که به دلیل رفتار عجیب و شرم آور آن که با انتشار مواد مضر، سمی و رادیواکتیو در هوا نشان داده می شود، خطرناک است و استخراج، پالایش و ساخت نفت خام در مقیاس وسیع به منبع اصلی آلودگی محیط زیست تبدیل شده است، اما جالب است در زمان ما این است که انسان مدرن در حالی که جایی را که احساس نمی‌کند تخریب می‌کند، می‌سازد، ماشین‌ها و تجهیزات را پیچیده می‌کند و بدون محاسبه عواقب خطرناکی که از این منظر به وجود می‌آید، کارخانه‌های غول‌پیکر ایجاد می‌کند. یا مرگ و اینکه ابزارهای قانونی برای اطمینان از عاری بودن محیط از آلودگی ضروری است، خواه این وسایل پیشگیرانه یا درمانی باشند، که کشورها را بر آن داشت تا به روش های کنترل اداری توجه کنند. به طوری که هدف کنترل و مدیریت واقع بینانه است و در حفظ نظم عمومی و عناصر مختلف آن، سلامت، امنیت، آرامش و در نهایت اخلاق و اخلاق عمومی جلوه می کند. روش تحقیق: محقق از رویکرد تحقیق توصیفی و تحلیلی یا رویکرد توصیفی تحلیلی استفاده کرد که مقدمات را به نتایج مرتبط می کند و چیزها را به علل آنها پیوند می دهد، همانطور که از دانشکده ها شروع کردیم تا ضمن پیروی از رویکرد تاریخی به جزئیات برسیم. مشکل تحقیق: مشکل پژوهش عدم توجه کافی به حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین ناکافی بودن و مدرن بودن قوانین حفاظت و بهبود محیط زیست و نیز مفهوم غلط آزادی در بین برخی است. نشان دهنده عدم آگاهی آنها از حدود آن آزادی است که نباید آزادی و حق جامعه، امنیت و نظم عمومی را نقض یا تجاوز کند، و برتری جامعه بر آزادی همه این دلایل منجر به بروز مشکلاتی شد. آلودگی محیط زیست و عدم بهبود آن. اهمیت تحقیق: در این پژوهش به مهمترین موضوعات در زمینه مطالعات حقوقی که حفاظت و بهبود محیط زیست از بعد حقوقی می باشد پرداخته شده است، زیرا موضوع آلودگی محیط زیست یک ضرورت اجتماعی جهانی است که تمامی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. جامعه بین المللی به ویژه معضل آلودگی محیط زیست که منشأ اکتشاف و استخراج نفت است در نتیجه کشورهایی که به دنبال استخراج آن به مقدار زیاد هستند و اثرات منفی آن بر جوامع را نادیده می گیرند. هدف تحقیق: تبیین اثرات مضر عملیات استخراج نفت برای محیط زیست در قوانین عراق و الجزایر و همچنین شناخت روش های کنترل اداری در حفاظت و بهبود محیط زیست اعم از روش های پیشگیرانه یا اصلاحی و ... نیاز به پافشاری دستورالعمل ها یا کنترل ها برای تسهیل اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است زیرا این قانون منشأ اخیر دارد و نیازمند تلاش همگانی همه نهادهای دولتی برای جلوگیری از موارد مضر آلودگی محیط زیست برای جامعه است. نتایج ما: به دلیل جدی بودن کنترل اداری بر حقوق و آزادی های افراد، اداره باید کنترل اداری را به معنای محدود آن اعمال کند و آن را گسترش ندهد، زیرا مستلزم آن است که اداره در هنگام انجام فعالیت خود محدودیت هایی را برای افراد اعمال کننده آزادی اعمال کند. حدود حفظ امنیت و نظم عمومی و نیز دستگاه های اجرایی باید در صدور دستورالعمل برای تسهیل در اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عجله کنند.

}