سازماندهی قانونی کنترل اداری و تأثیر آن بر محدود کردن عملیات استخراج نفت مضر برای محیط زیست در قوانین عراق، ایران و کویت

پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1402
رشته: حقوق - حقوق
پدیدآور: سجی صباح علی علی استاد راهنما: مرتضی کیان‌پور استاد مشاور: داود شيخي زازراني
دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق
چکیده اثرات زیست محیطی و اجتماعی صنعت نفت و پیامدهای حقوق بشر بسیار زیاد و شدید است.نفت منبعی است که در صورت مدیریت کامل و عادلانه می تواند منافع مالی را برای جوامع محلی به ارمغان آورد، اما این منافع را می توان و باید با پتانسیل سنجید. پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی برای این جوامع ما در مورد خطرات مختلف مرتبط با چندین پروژه تولید نفت، از جمله نشت نفت، خطراتی که کارگران در تأسیسات نفتی با آن مواجه هستند، رعایت حقوق بشر، تخریب سیستم های محیطی اطراف و کمک به گرمایش جهانی بحث خواهیم کرد. اهمیت این مطالعه در تأثیر صنعت نفت بر محیط‌زیست است، به‌عنوان یکی از آلاینده‌ترین صنایع، زیرا انواع اسیدها و مواد شیمیایی وجود دارند که می‌توانند با عناصر محیطی جریان یا ترکیب شوند. کشورهای در حال توسعه در حوزه نفت از جمله کویت، عراق و ایران برای محافظت از آنها در برابر نوسانات قیمتی که یکی از چالش‌های عمده پیش روی کشورهای صادرکننده نفت به شمار می‌رود و به چندین نتیجه رسیدم، از جمله؛ با توجه به تدوین مقررات بین المللی مربوط به اقدامات پیشگیرانه و اقدامات پیشگیرانه برای حوادث آلودگی، اکثر کشورها یاد گرفته اند که پس از حادثه اقداماتی را انجام دهند که باید قبل از وقوع حادثه انجام شود. ایران یکی از اولین کشورهایی است که با تدوین قوانین داخلی و یافتن راه‌حل‌ها و همکاری‌های بین‌المللی، به تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی برای کاهش حوادث و یافتن راه‌حل مؤثر برای آن‌ها و حفاظت از حیات مرجانی و طبیعی در برابر آلودگی پرداخت. یکی ذیگر از این نتائج؛ اما می بینیم که در اجرای قوانین پیشگیرانه، ضعف مدیریت و تعدد پرونده ها در نظام عدالت کیفری و قوانین جاری، کاستی وجود دارد. از جمله؛ دولت‌های عراق و کویت باید دستگاه‌های مدرنی را برای کاهش آلودگی فراهم کنند و از طریق توافق‌نامه‌های بین‌المللی با ادغام توافق‌نامه‌ها با قوانین ملی و اعمال مجازات‌های پیشگیرانه از آن‌ها، برای محافظت از خلیج خصوصی عقبه در برابر آلودگی تلاش کنند. به طور کلی، حوزه زیست محیطی توجه محققان را به خود جلب کرد، زیرا آلودگی بدون نگاهی خاص به علل آلودگی، دیدگاهی کلی داشت، بنابراین می بینیم که به ندرت قوانین خاصی برای آلودگی نفتی وجود دارد.

}