توسعه یک مدل ریاضی دینامیک به منظور برنامه ریزی بهینه در استخراج و توزیع نفت خام

پیشنهاده کارشناسی ارشد 1395
رشته: مهندسی صنایع - صنایع
پدیدآور: ایوب فرجی استاد راهنما: علی دنیوی استاد مشاور: رضا بابازاده
دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی
چکیده
کلیدواژه‌ها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی و زبان‌های دیگر
توسعه یک مدل ریاضی دینامیک به منظور برنامه ریزی بهینه در استخراج و توزیع نفت خامنفت و گاز از منابع اصلی تامین انرژی بازارهای جهانی می باشد و نقش برجسته ای را در توسعه پایدار کشورها ایفا می‌نماید. با توجه به چنین اهمیتی، توسعه در این صنعت به عنوان یک موتور متحرک برای برطرف کردن نیازهای انرژی جهان از طریق افزایش تولید، توسط اکتشاف ذخایر جدید و استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته برای استخراج منابع اضافی، از مخازنی که به دلیل هزینه های تولید رها شده اند، دارای اولویت بالایی است.

}