جدول استاندارد ASME B16.20 برای گسکت Spiral Wound

جدول استاندارد گسکت اسپیرال وند برای فلنج‌های پایپینگ

این استاندار که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده است، الزامات کیفی، ابعاد، متریال و ساخت گسکت‌های فلزی را بررسی می‌کند.

در ادامه اندازه‌های جدول استاندارد گسکت اسپیرال وند را مشاهده خواهید کرد.

 

 

جدول استاندارد گسکت اسپیرال وند

 

150

 

NPS  Inner Ring Sealing Element Outer Ring
D1 D2 D3 D4
1/2 14.2 19.1 31.8 47.8
3/4  20.6 25.4 39.6 57.2
1 26.9 31.8 47.8 66.8
38.1 47.8 60.5 76.2
44.5 54.1 69.9 85.9
2 55.6 69.9 85.9 104.9
66.5 82.6 98.6 124
3 81 101.6 120.7 136.7
4 106.4 127 149.4 174.8
5 131.8 155.7 177.8 196.9
6 157.2 182.6 209.6 222.3
8 215.9 233.4 263.7 279.4
10 268.2 287.3 317.5 339.9
12 317.5 339.9 374.7 409.7
14 349.3 371.6 406.4 450.9
16 400.1 422.4 463.6 514.4
18 449.3 474.7 527.1 549.4
20 500.1 525.5 577.9 606.6
24 603.3 628.7 685.8 717.6

 

300

 

NPS  Inner Ring Sealing Element Outer Ring
D1 D2 D3 D4
1/2 14.2 19.1 31.8 54.1
3/4  20.6 25.4 39.6 66.8
1 26.9 31.8 47.8 73.2
38.1 47.8 60.5 82.6
44.5 54.1 69.9 95.3
2 55.6 69.9 85.9 111.3
66.5 82.6 98.6 130.3
3 81 101.6 120.7 149.4
4 106.4 127 149.4 181.1
5 131.8 155.7 177.8 215.9
6 157.2 182.6 209.6 251
8 215.9 233.4 263.7 308.1
10 268.2 287.3 317.5 362
12 317.5 339.9 374.7 422.4
14 349.3 371.6 406.4 485.9
16 400.1 422.4 463.6 539.8
18 449.3 474.7 527.1 596.9
20 500.1 525.6 577.9 654.1
24 603.3 628.7 685.8 774.7

 

400

 

NPS  Inner Ring Sealing Element Outer Ring
D1 D2 D3 D4
1/2 14.2 19.1 31.8 54.1
3/4  20.6 25.4 39.6 66.8
1 26.9 31.8 47.8 73.2
38.1 47.8 60.5 82.6
44.5 54.1 69.9 95.3
2 55.6 69.9 85.9 111.3
66.5 82.6 98.6 130.3
3 81 101.6 120.7 149.4
4 102.6 120.7 149.4 177.8
5 128.3 147.6 177.8 212.9
6 154.9 174.8 209.6 247.7
8 205.7 225.6 263.7 304.8
10 255.3 274.6 317.5 358.9
12 307.3 327.2 374.7 419.1
14 342.9 362 406.4 482.6
16 389.9 412.8 463.6 536.7
18 438.2 469.9 527.1 593.9
20 489 520.7 577.9 647.7
24 590.6 628.7 685.8 768.4

 

600

 

NPS  Inner Ring Sealing Element Outer Ring
D1 D2 D3 D4
1/2 14.2 19.1 31.8 54.1
3/4  20.6 25.4 39.6 66.8
1 26.9 31.8 47.8 73.2
¼1 38.1 47.8 60.5 82.6
½1 44.5 54.1 69.9 95.3
2 55.6 69.9 85.9 111.3
½2 66.5 82.6 98.6 130.3
3 78.7 101.6 120.7 149.4
4 102.6 120.7 149.4 193.8
5 128.3 147.6 177.8 241.3
6 154.9 174.8 209.6 266.7
8 205.7 225.6 263.7 320.8
10 255.3 274.6 317.5 400.1
12 307.3 327.2 374.7 457.2
14 342.9 362 406.4 492.3
16 389.9 412.8 463.6 565.2
18 438.2 469.9 527.1 612.9
20 489 520.7 577.9 682.8
24 590.6 628.7 685.8 790.7

 

900

 

NPS  Inner
Ring
Sealing Element Outer Ring
D1 D2 D3 D4
1/2 14.2 19.1 31.8 63.5
3/4  20.6 25.4 39.6 69.9
1 26.9 31.8 47.8 79.5
33.3 39.6 60.5 88.9
41.4 47.8 69.9 98.6
2 52.3 58.7 85.9 143
63.5 69.9 98.6 165.1
3 78.7 95.3 120.7 168.4
4 102.6 120.7 149.4 206.5
5 128.3 147.6 177.8 247.7
6 154.9 174.8 209.6 289.1
8 196.9 222.3 257.3 358.9
10 246.1 276.4 311.2 435.1
12 292.1 323.9 368.3 498.6
14 320.8 355.6 400.1 520.7
16 374.7 412.8 457.2 574.8
18 425.5 463.6 520.7 638.3
20 482.6 520.7 571.5 698.5
24 590.6 628.7 679.5 838.2

 

1500

 

NPS  Inner
Ring
Sealing Element Outer Ring
D1 D2 D3 D4
1/2 14.2 19.1 31.8 63.5
3/4  20.6 25.4 39.6 69.9
1 26.9 31.8 47.8 79.5
33.3 39.6 60.5 88.9
41.4 47.8 69.9 98.6
2 52.3 58.7 85.9 143
63.5 69.9 98.6 165.1
3 78.7 92.2 120.7 174.8
4 97.8 117.6 149.4 209.6
5 124.5 143 177.8 254
6 147.3 171.5 209.6 282.7
8 196.9 215.9 257.3 352.6
10 246.1 266.7 311.2 435.1
12 292.1 323.9 368.3 520.7
14 320.8 362 400.1 577.9
16 374.7 406.4 457.2 641.4
18 425.5 463.6 520.7 704.9
20 476.3 514.4 571.5 755.7
24 577.9 616 679.5 901.7

 

2500

 

NPS  Inner Ring Sealing Element Outer Ring
D1 D2 D3 D4
1/2 14.2 19.1 31.8 69.9
3/4  20.6 25.4 39.6 76.2
1 26.9 31.8 47.8 85.9
33.3 39.6 60.5 104.9
41.4 47.8 69.9 117.6
2 52.3 58.7 85.9 146
63.5 69.9 98.6 168.4
3 78.7 92.2 120.7 196.9
4 97.8 117.6 149.4 235
5 124.5 143 177.8 279.4
6 147.3 171.5 209.6 317.5
8 196.9 215.9 257.3 387.4
10 246.1 270 311.2 476.3
12 292.1 317.5 368.3 549.4

 

 

* ابعاد جدول استاندارد گسکت اسپیرال وند بر حسب میلی متر است.

D1 = قطر داخلی در هنگام استفاده از حلقه داخلی.
D2 = عنصر آب بندی قطر داخلی زمانی که از حلقه داخلی استفاده نمی‌شود.
D3  = قطر خارجی عنصر آب بندی.
D4 = قطر بیرونی حلقه بیرونی.

 

 

برش واترجت

محصولات شرکت آتراسیل

دفتر مرکزی:

آدرس : تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، خیابان سوم، پلاک ۲۱، واحد ۲
تلفن: ۰۲۱۸۸۱۷۴۷۶۵
فکس: ۰۲۱۸۸۵۳۹۰۷۲

ایمیل: info   @  atraseal.com

کارخانه :
ادرس: سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار سردار، قطعه ۳۳۳

ایزو 14001   ایزو 45001  ایزو 9001

واتساپتوئیتراینستاگرامفیس بوک

}